הרשמה-לאיגוד
  • לצורך ההרשמה לאיגוד יש לפנות לגב׳ ורד גרינפלד מזכירת האיגודים במשרדי ההסתדרות לרפואת שיניים